O FIRMĚ| NABÍDKA PRACÍ| NAŠE REALIZACE| FOTOGALERIE| SPONZORING| KONTAKT

Nabídka prací
Záruka: Firma poskytuje záruku na realizační a montážní práce v rozsahu 36 60 měsíců. Na dodávky technologií a zařizovací předměty garantujeme záruční dobu danou výrobcem.
Pojištění: Firma má sjednané pojištění odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v důsledku výkonu své činnosti ve výši 5 000 000 Kč.


Stavební certifikáty

Certifikáty a osvědčení